Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym 2021 Roku

Grudzień to także dla nas wszystkich czas nadziei, oczekiwania i radości.
Życzymy wszystkim naszym sympatykom przede wszystkim zdrowia - które jest zawsze bezcenne, ale w epoce koronawirusa szczególnie ważne. Serdecznie życzymy przeżycia tych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i pogodzie ducha - a w nadchodzącym Nowym Roku zmian na lepsze, spokoju i wszelkiej pomyślności.
No i oczywiście serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w sezonie letnim roku 2021.


Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz polityka plików cookies

Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz polityka plików cookies

w

Helski Kompleks Muzealny Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" Muzeum Obrony Wybrzeża, Muzeum Helu, Muzeum Kolei Helskich zwane dalej "Muzeum"

 

Szanowni: Pani/Pan, Państwo zwani dalej Zainteresowanymi:

Każdy, kto pracuje, współpracuje lub korzysta z naszego w Muzeum zawierając z Muzeum umowę cywilono-prawną i posiadając inne dokumenty świadczące o współpracy oraz przyjmujący czy dokonujący zamówień w formie pisemnej lub ustnej w Muzeum w zakresie naszych zainteresowań jest dla Muzeum bardzo ważny, w tym jego prywatność i zapewnienie bezpieczeństwa informacji o nim - dlatego Muzeum informuje wszystkich Zainteresowanych o zmianach w naszej polityce prywatności w sprawie RODO .

Muzeum informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym Muzeum przygotowało obowiązek informacyjny, w którym opisane jest jak przetwarzane są dane i jakie prawa przysługują Zainteresowanym.

 

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 • 1.1
 1. Administratorem danych osobowych Zainteresowanych jest: Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" /zwane dalej Muzeum /  NIP: 587-13-83-604.

Z Muzeum, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

84-150 Hel, ul. Helska 16, telefonicznie 697-888-537 lub email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 • 1.2

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Zainteresowanych oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów ww. prawa, Muzeum publikuje na stronie: www.helmuzeum.pl niniejszy dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz przeniesienia, czy archiwizowania.

 • 1.3

Z Muzeum można się kontaktować pisemnie w sprawie danych osobowych, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

84-150 Hel, ul. Helska 16, lub email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 • 1.4

Dane osobowe Zainteresowanych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum lub przez stronę trzecią.

Muzeum zbiera dane osobowe oraz inne informacje podane dobrowolnie przez Zainteresowanych podczas rejestracji kwestionariuszy Obrońców Helu, zawierania i wykonywania umów sprzedaży lub darowizny.

 • 1.5

Wszelkie dane są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Zainteresowanym pełnego korzystania ze świadczeń Muzeum. Adresy, dane osobowe i inne informacje dotyczące Zainteresowanych gromadzone są w formie papierowej lub komputerowej i mogą być wykorzystywane jedynie do odpowiedniego funkcjonowania Muzeum.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Zainteresowanych na stronach Serwisu internetowego www.helmuzeum.pl i muzeumhelu.pl mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych.

Dane i inne informacje tworzące dokumentację korespondencyjną (kadrową, rachunkową i inną)  zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zainteresowanymi a Muzeum będą wykorzystane wyłącznie w celu: odpowiedzi na przesłane/przekazane do Muzeum przez Zainteresowanego pismo, zapytanie czy dokument wynikający ze współpracy, lub w celach: analizy, zatrudniania, księgowania i obsługi danych pomiędzy Muzeum a Zainteresowanymi.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 2.1

Dane osobowe przekazane przez Zainteresowanego przechowywane są w bazie danych Muzeum i przetwarzane są za zgodą Zainteresowanego w sposób bezpieczny, zgodny z umową, czy innymi ustaleniami i w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 2.2

Bazy danych osobowych Muzeum posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Muzeum zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

 

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1

Administratorem danych osobowych Zainteresowanych jest: Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"  /zwane dalej Muzeum /  NIP: 587-13-83-604. § 3.2

Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym e-mail, oraz adres IP podane przez Zainteresowanego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu  (w przypadku wyrażenia takiej chęci) wysyłania, przesłania, potwierdzania informacji i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Muzeum uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

 • 3.3

Muzeum przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Muzeum przetwarza dane osobowe Zainteresowanych i innych w zakresie, w jakim są one udostępniane przez dostępne źródła publicznie.

 • 3.4

Muzeum dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Zainteresowanych przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Muzeum nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty nabywające wierzytelność, podmioty sprawdzające tożsamość, podmioty współpracujące z Muzeum przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych (w takim zakresie, w jakim staną się te ww. Podmioty administratorem naszych danych) lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak serwis obsługujący płatności lub firma obsługująca przesyłki kurierskie, podmiot prowadzący działalność pocztową i inne, z którymi Muzeum w danej chwili lub poprzez umowę, czy serwis podejmie współpracę.

 • 3.5

Muzeum nie będzie przekazywało danych osobowych do żadnego innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

 • 3.6

Muzeum przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 • 3.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

 • 3.8

Każdemu Zainteresowanemu,  którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami do:

- żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Muzeum sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania od Muzeum usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania od Muzeum ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,

- przechowywania swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego /według wzoru odpowiedniego załącznika.

 • 3.9

Muzeum  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 • 3.10

Podane przez Zainteresowanego dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny a także zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

 

 1. POLITYKA COOKIES
 • 4.1

Muzeum  gwarantuje Zainteresowanym/Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Muzeum  informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

 • 4.2

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

 • 4.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 • 4.4

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 • 4.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, jak np: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

 • 4.6

Muzeum  stosuje zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracuje, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla Muzeum  kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, Muzeum  prosi o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych.

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

 

 1. ZASTRZEŻENIA
 • 5.1

Muzeum  zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.

 

 


Muzeum Obrany Pobřeží

Muzeum obrany pobřeží v Helu bylo vybudováno sdružením "Přátelé Helu" a je umístěno ve dvou objektech bývalé baterie Schleswig-Holstein: v dělostřeleckém postavení B2 a ve věží pro řízení palby. Muzeum bylo zpřístupněno 1.května 2006 a jeho cílem je seznámit návštěvníky s vojenskou historií Helu a historií polského vojenského námořnictva. Časté výstavy ukazují hrdinství obrany Helu v září 1939 a také rozvoj polského vojenského námořnictva v průběhu dějin. Zejména je ukázán vývoj výzbroje a vybavení polského vojenského námořnictva v průběhu posledních 50 let.

Patronem muzea je kmdr. Zbigniew Przybyszewski, velitel pobřežní baterie H. Laskowskiego. Hrdina 32. denní obrany Helu. Po kapitulaci padl do zajetí a zbytek války strávil v zajateckých táborech. Do vlasti se vrátil až po osvobození a hned se zapojil do vytváření polského vojenského námořnictva. Stal se velitelem jednotky rychlých protiponorkových člunů (dywizjonu scigaczy) a následně velitelem 31. dywizjonu pobřežního dělostřelectva v Redlowie. V r. 1947 byl povýšen do hodnosti "komandor porucznik" a v r. 1949 byl jmenován vedoucím služby dělostřelectva na Velitelství vojenského námořnictva. V roce 1952 byl nespravedlivě obviněn a v procesu "sedmi komandorů" odsouzen a popraven. V r. 1956 byl rehabilitován.

Po obsazení Helu si Němci brzy uvědomili vojenský význam helského poloostrova. Přestože měli velkou převahu v loďstvu a letectvu, trvalo jim 32 dní než jej dobyli. Proto již koncem roku 1939 zahájili výstavbu stanovišť pro baterii pobřežního dělestřelectva, umístěnou 1,5 km na západ od městečka Hel. Tato baterie byla pojmenována stejně jako nechvalně známá německá bitevní loď ,,Schleswig-Holstein". Do roku 1941 byla postavena tři stanoviště pro děla ráže 406 mm, věž pro řízení palby a dva muniční sklady. Baterie mohla střílet granáty o hmotnosti 1030 kg na vzdálenost až 56 km. Na konci roku 1941, po zhoršení situace na východní frontě se Němci rozhodli baterii na Helu zrušit. Děla byla demontována, převezena do Francie a umístěna v nově vybudovaných postaveních v Sangatte poblíž Blanc Nez. Odtud pak již jako ,,Baterie Lindemann" v listopadu 1942 zahájila ostřelování Velké Británie.


Музей Обороны Побережья

Музей Обороны Побережья на полуострове Хель создан обществом "Друзья Хеля" в объектах бывшей германской батареи 406мм Шлезвиг-Холштайн: боевой установки "B2" и башни дальномера. Музей открыт 1 мая 2006 года. Целью деятелности музея является представление военной истории Хеля и Военноморского Флота. Мночисленные выставки показывают героическую оборону Хеля в сентябре 1939 года и историю развития Польского Военноморского Флота. Подробно представлено развитие вооружения и систем связи ВФ в течении последних пятидесяти лет.

Покровителем музея является командор Збигнев Пшыбышевски - командир мысовой батареи имени Х. Лясковского. Герой 32 дневной обороны Хеля. После капитуляции был во многих лагерях военнопленных офицеров.

После войны вернулся на родину. Восстанавливал Польский Военноморской Флот. Был командиром дивизиона катеров, а потом командиром 31 дивизиона морской артиллерии в Редлове. В 1947 получил повышение по службе на звание командора лейтенанта. В 1949 стал шефом артиллерийской службы в Командовании Военноморского Флота. Необоснованно обвинённый по делу "семи командиров" был приговорён к смертной казни и казнён в 1952. Был реабилитирован в 1956.

После завоевания Хеля Немцы правильно оценили военное значение хельского мыса. В течении 32 дней они не могли его завоевать, хотя имели могущественный флот и авиацию. Поэтому уже в конце 1939 года приступили к строительству, на расстоянии

1,5 км от центра города, боевой установки морской тяжёлой артиллерии, название которой было связано с очень плохо записанным в нашей истории броненосцом "Шлезвиг-Хольштайн". До 1941 г. были построены три установки для 406мм орудия, башня управления огнём и два склада боеприпасов. Зарядами, вес которых превышал одну тонну, можно было стрелять на росстояние до 56 км. В конце 1941 года, когда обстановка на восточном фронте кардинально изменилась, было принято решие перенести батарею и началась разборка орудий. Орудия из Хеля перевезли во Францию и смонтировали на установках в Сангате около Блян-Нез как батарею "Линдеман", откуда уже в ноябре 1942 обстреливали Великую Британию.


Musée de la Défense Côtiere

Le Musée de la Défense Côtiere a été fondé par l'association "Les amis de Hel" sur les sites de l'ancienne batterie terrestre allemande Schleswig-Holstein de 406 mm : (site de tir B2) et sur l'emplacement de la tour du poste de guide de tir. Le musée est accessible au public depuis le 1er mai 2006. L'objectif de ce musée est de montrer l'histoire militaire de Hel ainsi que celle de la Force Navale Polonaise. De nombreuses expositions thématiques sont organisées sur l'héroisme des défenseurs de Hel au cours du mois de septembre 1939 et sur l'essor de la Force Navale polonaise. Le développement de l'arme- ment et de la communication de la Force Navale polonaise au cours des 50 dernieres années sont particulierement mis a l'honneur.

Le patron spirituel du musée est le Vice Amiral Zbigniew Przybyszewski Commandant de la batterie "H.Lasowski" de la presqu'île de Hel, héros de 32 jours de défense de Hel. Apres la capitulation, il est prisonnier dans de nombreux camps de concentration et prisons. La deuxieme guerre mondiale finie, il rejoint sa patrie, ou il contribue a la reconstruction de la Force Navale Polonaise. Il est nommé Commandant de la division de patrouilleurs, ensuite Commodore de la 31eme batterie côtiere a Redlowo. En 1947, Il est promu au rang de Vice Amiral. En 1949 il est nommé Chef d'Etat Major de l'artillerie de la Force Naval Polonaise. Accusé a tort dans le proces dit des "7 Commodores", il est condamné a la peine capitale et est exécuté en 1952. En 1956, il est réhabilité.

Apres la conquete de Hel, les Allemands ont apprécié a sa juste valeur les avantages militaires de la presqu'île de Hel. Pendant 32 jours, ils n'ont pu la conquérir, bien qu'ils aient eu a leur disposition une flotte imposante, ainsi que l'appui de la force aérienne allemande. C'est pourquoi des la fin de 1939, les Allemands commencent la construction a plus ou moins 1,5 km de la ville de Hel, des encuvements pour une batterie terrestre lourde appelée "Schleswig-Holstein" en souvenir des actions du torpilleur perpétrées dans la Baltique au cours du début de la seconde guerre mondiale. Jusqu'en 1941, les Allemands érigent trois canons d'artilleries lourdes de calibre 406 mm, d'une tour servant de poste de direction de tir, ainsi que de deux soutes a munitions. Les obus de ces canons pesent plus d'une tonne et ont une portée jusqu'a 56 km. Fin 41, la situation sur le front de l'Est étant completement différente, le commandement allemand décide le démantelement de la batterie de Hel et le transfert des 3 canons d'artilleries lourdes vers la France ou ils seront montés sur de nouveaux encuvements a Sangatte pres du Cap Blanc Nez. Cette nouvelle batterie côtiere sera baptisée "Lindemann" et y sera déja opérationnelle en novembre 1942, d'ou elle bombardera la Grande Bretagne.


Das Museum der Küstenverteidigung

Das Museum der Küstenverteidigung wurde durch den Verein "Freunde von Hel" gegründet und befindet sich in den Bauobjekten der ehemaligen deutschen Geschützbatterie 406 mm, damals unter dem Namen "Schleswig-Holstein" bekannt. Es besteht aus der Geschützstellung B2 und aus dem Entfernungsmesserturm. Dieses Museum wurde am 1. Mai 2006 für das Publikum eröffnet. Die Besucher haben hier die Möglichkeit die militärische Geschichte von Hel und die Geschichte der Kriegsmarine kennen zu lernen. Mehrere thematisch ausgerichtete Ausstellungen zeigen die heldenhafte Verteidigung von Hel im September 1939 und darüber hinaus auch die Entwicklung der Polnischen Kriegsmarine im Lauf der Geschichte. Besonders detailliert wurde hier die Entwicklung der Bewaffnung und des Nachrichtendienstes der Kriegsmarine in den letzten 50 Jahren vorgestellt.

Als Patron des Museums wurde Konteradmiral Zbigniew Przybyszewski, Kommandeur der Halbinsel - batterie Namens H. Laskowski, gewählt. Als Kriegsgefangene überlebte er nach der Kapitulation in verschiedenen Gefangenenlagern. Nach dem Kriegsende kehrte er in die Heimat zurück und baute wieder die Polnische Kriegsmarine auf. Später kommandierte er eine Schnellbootdivision und wurde Kommandeur der 31-ten Division der Küsten Geschützbatterie in Redlowo. Im Jahre 1947 wurde er zum Fregattenkapitän befördert. !949 wurde er zum Chef der Artillerie im Befehlsstab der Kriegsmarine ernannt. Ungerecht angeklagt im s. g. "Prozess der sieben Kommandeure" wurde er verurteilt und hingerichtet im Jahre 1952. Im Jahre 1956 wurde er rehabilitiert.

Nach der Eroberung von Hel haben die Deutschen die militärische Bedeutung der Halbinsel erkannt. Trotz einer starken Kriegsflotte und Luftwaffe 32 Tage lang konnten sie die Halbinselspitze nicht einnehmen. Aus diesem Grunde schon Ende 1939 wurde mit dem Bau der schweren Küstenartillerie, in einer Entfernung von ca. 1,5 km vom Stadtzentrum Hel, begonnen. Diese Geschützbatterie erhielt den Namen des Panzerkreuzers "Schleswig-Holstein", der sich verhängnisvoll in Polensgeschichte eingeschrieben hat. Bis 1941 wurden drei Geschützstellungen Kaliber 406 mm, ein Feuerleitturm und zwei Munitionslager aufgebaut. Geschosse mit einem Gewicht über 1 Tonne konnten auf ein Entfernung von 56 km geschossen werden. Ende 1941, als die Situation an der Ostfront sich grundsätzlich verändert hatte, hat man beschlossen die Batterie abzubauen. Die helschen Geschütze wurden nach Frankreich gebracht und auf den Stellungen in Sangatte bei Blanc Nez als Batterie "Lindemann" aufgebaut. Schon im November 1942 wurde England aus diesen Geschützen beschossen.

Das Museum der Küstenverteidigung wendet sich an die Besucher mit der Bitte die möglicherweise im Familienbesitz befindlichen und Hel betreffenden Dokumente, Photos, Memoiren u.ä. für Forschungs- und Veröffentlichungszwecke zur Verfügung zu stellen. In dem Museum wird die Geschischte für die nächste Generationen behalten und die Andenken werden uns helfen, die heutige Gesellschaft über die Vergangenheit der Hela zu informieren.

 

AUDIOGUIDE zu mieten finanziert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds gebührenfrei als "gemeinnützig" Geben Sie Ihre Personendaten auf die Liste von Benutzern im unsere Museum und geben Sie als Pfand ein Dokument mit Foto.


The Museum of Coastal Defence

The Museum of Coastal Defence in Hel was established by the "Friends of Hel" society in buildings formerly occupied by the German "Schleswig-Holstein" 406 mm battery: the B2 gun emplacement and the range-finder tower. The Museum was opened to visitors on 1st May 2006. The aim of the museum is to show the military history of Hel and the Polish Navy. A number of thematic exhibitions show the heroism of the defence of Hel in 1939, and the development of the Polish Navy through history. The development of naval armaments and communications over the last fifty years is shown in detail.

The museum is dedicated to the memory of Zbigniew Przybyszewski - the commander of the peninsular battery named after H. Laskowski. He was the hero of the 32 days of the defence of Hel in the autumn of 1939. After surrendering, he was a prisoner of war in many camps and oflags. After the war he returned to Poland. He rebuilt the Polish Navy. He was appointed commander of the torpedo-boat division, and afterwards the commander of the 31st division of coastal artillery in Redlowo. In 1947 he was promoted to the rank of lieutenant commander, and in 1949 was appointed Chief of Artillery in the Polish Naval High Command. He was sentenced to death and executed in 1952 after false charges were brought against him in "the trial of the seven commanders". In 1956 he was rehabilitated.

After conquering Hel, the Germans came fully to appreciate the military significance of the Hel peninsula. For 32 days they had been unable to take it, despite the fact that they had a powerful fleet and air force at their disposal. For this reason, in late 1939 they started to build heavy coastal artillery emplacements at a point about 1.5 km from the centre of the town of Hel, naming them after the battleship "Schleswig-Holstein", which had played a sinister role in Polish history. By early 1941, three emplacements for 406 mm coastal guns, a rangefinder tower and two munitions magazines had been built. Shells weighing more than a ton could be fired over a distance of 56 km. Towards the end of 1941 when the situation on the eastern front changed radically, it was decided to close down the battery and the dismantling of the guns was begun. Guns from Hel were transported to France, and set up on emplacements in Sangatte near Blanc Nez as the Lindemann battery, from which point by November 1942 they were shelling Great Britain.

 

In order to rent an AUDIOGUIDE financed by the European Agricultural Fund free of charge as part of a non-profit project please fill in your personal information in the users list in the museum and leave a document with your photograph as a pledge.


To see full information about opening hours and and check ticket prices press:  Opening hours & ticket prices


Muzeum Kolei Helskich (MKH)

Otwarte po raz pierwszy w maju 2013 roku Muzeum Kolei Helskich jest oddziałem Helskiego Kompleksu Muzealnego, podległym Muzeum Obrony Wybrzeża.

 

W pomieszczeniach jednego z ogromnych, żelbetowych schronów - magazynów amunicyjnych poniemieckiej baterii Schleswig-Holstein umieszczono ekspozycje mające przypominać historię i rozwój helskich kolei - zarówno linii szerokotorowej zbudowanej w ciągu 9 miesięcy w 1921 roku, jak i rozbudowanej sieci wojskowych kolejek wąskotorowych budowanych przez całe 20-lecie międzywojenne, a następnie rozbudowywanych w czasie okupacji niemieckiej.

Do siedziby MKH dowozi turystów druga z linii kolejki wąskotorowej MOW, Naokoło schronu mieszczącego MKH rośnie wystawa plenerowa pokazująca uratowane przed zezłomowaniem elementy taboru kolejowego - zarówno wąskotorowego, jak i szerokotorowego. 

Więcej informacji i bogatą szatę ilustracyjna można znaleźć na https://www.facebook.com/MuzeumHistoriiHelskichDrogZelaznych/photos_stream

Peron MKH

Pierwsza ekspozycja wnętrzowa w MKH


Jak powstawało nasze Muzeum

Helskie zabytki militarne w okresie powojennym

9 maja 1945 roku - tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, Hel poddał się i teren dawnego Rejonu Umocnionego Hel zajęło Wojsko Polskie. Zastało tam wielką mnogość obiektów militarnych budowanych od lat dwudziestych, aż do końca wojny. Największe z tych budowli - to 6 obiektów pozostałych po zdemontowanej mamuciej baterii niemieckiej 406mm Schleswig Holstein - dwa magazyny, trzy stanowiska artyleryjskie i wieża kierowania ogniem.

Wojsko przez lata ze zmiennym powodzeniem usiłowało zagospodarować te obiekty. Magazyny amunicyjne wykorzystano jako magazyn różności, w stanowisku "Anton" zainstalowano centralę łączności Marynarki Wojennej, w stanowisku "Bruno" na jakiś czas urządzono wojskową strzelnicę, w stanowisku "Cezar" umieszczono "ściśle tajny wojskowy skład marchwi i ziemniaków", dla wieży kierowania ogniem nie znaleziono zastosowania.

 

Obiekty te pozostawały przez lata niedostępne dla zwiedzających. Znały je tylko osoby uprawnione i niewielka garstka grzybiarzy oraz dzieci, które odważyły sie wtargnąć na tereny wojskowe, mimo zagrożenia zatrzymaniem lub mandatem."

 

W miarę jak wojsko od kilkunastu lat zaczęło redukować swoją liczebność na terenie Helu tereny te przestały być pilnowane i rozpoczęła się rabunkowa dewastacja wszystkiego, co dało się sprzedać na złom. Najbardziej ucierpiała wieża i porzucone, otwarte stanowisko "Bruno" - wycięto niemal wszystkie elementy metalowe, wyrwano instalacje, zanieczyszczono pomieszczenia i korytarze. Powstał istny tor przeszkód dla pojawiających się coraz liczniej prawdziwych miłośników militariów, a nie złodziei żyjących z ich sprzedaży.

Doszło do tego, że widząc postępującą dewastację i znikanie z dnia na dzień bezcennego, niepowtarzalnego wyposażenia bunkrów, grupka miłośników helskich militariów, która później utworzyła Sekcję Militarną Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu", zaczęła samowolnie demontować i ukrywać elementy wyposażenia, by choć doraźnie uchronić je przed bezpowrotnym zniszczeniem. Także dzięki staraniom tej grupy osób, przedwojenne polskie budowle militarne oraz stanowiska Baterii Schleswig-Holstein udało się wpisać do rejestru zabytków, co niestety w żaden sposób nie zwiększyło możliwości ich praktycznej ochrony. 
(wpisano do Rej. Zabytków A 1200 dnia 15.06.1999)

 

Powstaje Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"

Nadszedł rok 2006 i dzięki wejściu Polski do Unii i odważnemu pomysłowi Burmistrza Helu, pana Mirosława Wądołowskiego udało się wprowadzić w życie nierealny zdawałoby się plan Sekcji Militarnej - opracowano projekt renowacji stanowiska "Bruno" i wieży kierowania ogniem i uzyskano na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej.

W tym czasie zdewastowane bunkry pokrywała splątana dzika roślinność, wewnątrz działobitni stanowiska "Bruno" rosły niemal 60-letnie drzewa, nie było wody, prądu czy nawet przyzwoitej drogi dojazdowej. Sytuacje utrudniał dodatkowo fakt, że dwa remontowane obiekty leżą po przeciwnych stronach ruchliwej, helskiej szosy, co spowodowało znaczny wzrost kosztów na ogrodzenie i instalacje. Twórcy i realizatorzy projektu borykali się z pojawiającymi się w miarę postępów prac problemami - sytuacja była tak nietypowa, że nikt nie mógł przewidzieć do końca jak będą docelowo zagospodarowane te obiekty i jak w związku z tym wykonywać poszczególne prace. Na stropie stanowiska "Bruno" wykonano izolacje przeciwwilgociową, ponownie posadzono rośliny w nowej warstwie gleby. Zrobiono instalacje elektryczne i alarmowe, odtworzono i zainstalowano drzwi, okna i ich pancerne zamknięcia. Oprócz renowacji, zamontowano na ich włałciwych miejscach ocalałe z kradzieży elementy wyposażenia.

 

Równolegle do prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych ruszyły prace organizacyjne przy tworzeniu planów mającego tu powstać Muzeum Obrony Wybrzeża. Niewielka grupka osób, która samorzutnie zajęła się tym problemem, ukonstytuowała się w początku 2006 roku jako Zarząd Muzeum obrony Wybrzeża i poświęcając swoją pracę, czas, a niejednokrotnie i swoje pieniądze przystąpiła do planowania i przygotowywania wystaw.

 

Pierwszą ekspozycją całkowicie zaprojektowaną i wykonaną przez ten zespół, była sala poświęcona pamięci bohaterskiego obrońcy Helu, dowódcy baterii cyplowej, a po wojnie tragicznej ofierze bestialstwa wojskowej bezpieki - komandorowi Zbigniewowi Przybyszewskiemu.

 

1 maja 2006 roku Muzeum otwarto dla zwiedzających i rozpoczął się nieustanny, nieprzerwany potok odwiedzających. Okazało się, że MOW przyciąga niezliczone rzesze zainteresowanych. Popularność zaskoczyła nawet najbardziej optymistycznych spośród jego twórców.

 

Ponieważ wszelkie dochody z biletów statutowo przeznacza się na dalszy rozwój Muzeum i udało się znaleść wielu sponsorów zaczęto szybko inwestować w zakupy podnoszące jego standard, jak gabloty, instalacje osuszające, nagłaśniające, komputery itp.

 

Do rozpoczęcia sezonu letniego 2006 otwarto szereg dalszych ekspozycji dzięki współpracy wielu entuzjastów traktujących współpracę z MOW jak swojego rodzaju najwspanialsze hobby.

 

Oddano do zwiedzania gabinet wyposażony w wykopane na Helu przedwojenne narzędzia lekarskie, odtworzono wyposażenie i funkcjonalność kilku pomieszczeń, pokazano historię powstania dział największego kalibru, które kiedyś się tu, w Helu znajdowały.

 

Tuż przed samym sezonem udostępniono dla publiczności dużą, dokumentalną wystawę "32 dni obrony Helu" i kilka wystaw czasowych otrzymanych spoza Muzeum.

 

A co z pozostałymi obiektami?

 • W maju 2013 roku, w jednym z magazynów amunicyjnych poniemieckiej baterii Schleswig-Holstein otwarto Muzeum Kolei Helskich (MKH) jako oddział Muzeum Obrony Wybrzeża.Ekspozycje MKH mają przypominać historię i rozwój helskich kolei normalnotorowych i wąskotorowych, budowanych do celów militarnych, a dopiero potem przekazywanych włądzom cywilnym.Naokoło schronu mieszczącego MKH rozrasta się z roku na rok wystawa plenerowa pokazująca uratowane przed zezłomowaniem elementy taboru kolejowego - zarówno wąskotorowego, jak i szerokotorowego. 
 • 1 maja 2013 roku w Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" odbyło się uroczyste otwarcie drugiej linii kolejki amunicyjnej, która będzie dowoziła turystów do Muzeum Kolei Helskich.
 •  21 sierpnia 2013 roku na  stanowisku B-1 (ANTON) odbyła się doniosła uroczystość - nastąpiło podpisanie aktu przekazania tego obiektu przez Agencję Mienia Wojskowego jako darowizny dla władz Helu na cele turystyczne i muzealne. Obiekt ten został wykorzystany przede wszystkim do przeniesienia magazynów ze stanowiska B-2 (Bruno) i odzyskania w ten sposób sal na tworzenie tam dalszych wystaw.
 •  Stanowisko B-3 (CAESAR) jest przygotowywane do przejęcia roli muzeum etnograficznego. Opracowaliśmy szczegółowe plany remontu i adaptacji, mamy także plany zagospodarowania wnętrz i otoczenia na cele wystawowe. Staramy się o pozyskanie odpowiednich funduszy - a nie jest to niestety sprawa prosta....Na razie, na terenie tego stanowiska odbywają się w czasie corocznych "nocy muzeów" imponujące, militarne widowiska audiowizualne. Jest ono także udostępniane grupom rekonstrukcyjnym na odbywanie różnorakich ćwiczeń i treningów.
 • 30  maja 2015 roku na  stanowisku B-1 (ANTON) otwarto kolejny oddział MOW - Muzeum  Przyrodniczo Etnograficzne. Budynek tego oddziału otacza ogródek przyrodniczy, który z miesiąca na miesiąc powiększa się o nowe okazy drzew, krzewów i roślin (a wśród nich kolekcję rożnych gatunków traw) i zaprasza do odpoczynku wśród przyrody. Po roku działalności ten oddział został z początkiem 2016 roku przekształcony w Muzeum Helu - gdyż zasadnicza większość ekspozycji dotyczy historii życia Helu - a więc są wystawy etnograficzne przedstawiające wnętrze helskiego domu rybackiego, prezentujące życie rybaków, kuźnię, stolarnię, i liczne kolekcje sprzętów codziennego użytku.

Przez okres zimowy w formalnie nieczynnym Muzeum trwa cały czas wytężona praca nad nowymi ekspozycjami. Mimo tzw. martwego sezonu nie ma dnia bez odwiedzających, a częstokroć musimy odprawiać z kwitkiem pojedyncze osoby, które  pojawiają się w rejonie MOW. Istniejące wystawy są przenoszone i rozbudowywane. Powstaje nieustannie wiele całkowicie nowych wystaw, planuje się tworzenie dalszych. Nowe wystawy znajdą swoje miejsce także w wieży kierowania ogniem. Działa już wystawa "Ciekawostki artyleryjskie", na ukończeniu są wystawy dotyczące Polskiej Floty we wrześniu 1939 roku oraz wystawa o Morskim Dywizjonie Lotniczym zilustrowana wspaniałymi modelami wodnosamolotów. Powstała nowa, bardzo ciekawa ekspozycja "medycyna w wojsku", znacznie rozbudowała się ekspozycja łączności. Pomieszczenia zostały zradiofonizowane, co pozwoli m.in. na stworzenie w Muzeum tła dźwiękowego.

 

Po 10 latach działalności widać, że Muzeum Obrony Wybrzeża stało się nową atrakcja turystyczną Helu i kopalnią wiedzy historycznej o czasach minionych - choć tak bliskich sercom większości Polaków.

 

1  stycznia 2017 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" Muzeum Obrony Wybrzeża zostało przekształcone w:

HELSKI KOMPLEKS MUZEALNY

składający się z:   Muzeum Helu (MH), Pracowni Konserwatorskiej, Muzeum Obrony Wybrzeża (MOW), Muzeum Kolei Helskich (MKH), stanowiska bat. H.Laskowskiego (HL)

autor: Wladyslaw Szarski Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 


Linki

 

 

 

InfoGdańsk.pl