SENAT  AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów  Westerplatte   dnia  29  października  2020  roku UCHWAŁĄ  NR  59/2020 nadał   imiię  kmdr.  ppor.  Heliodora  Laskowskiego  budynkowi     Broni    Rakietowej     i    Artylerii  -   Akademii     Marynarki  Wojennej.

Heliodor Laskowski przeforsował koncepcję utworzenia na Helu silnej, uzbrojonej bazy Marynarki Wojennej, pod której skrzydła mogą się schronić okręty Polskiej Marynarki Wojennej w razie przewagi wroga.

Ta koncepcja okazała się  w 100% słuszna we wrześniu 1939 r.

Heliodor Laskowski, wszechstronnie wykształcony inżynier artylerii morskiej przełamał monopol Francji na dostawy dział i zakupił w szwedzkiej firmie BOFORS 4 nowoczesne działa  152,4 mm dla baterii "cyplowej" w Helu. Przygotował następny kontrakt na dostawę 4 takich samych dział BOFORSA - ale zmarł w wieku zaledwie 38 lat.

Pionier obronności Wybrzeża Polskiego, inżynier-artylerzysta i wykładowca w wyższych szkołach wojskowych, komandor podporucznik Heliodor Laskowski,
tęsknił do Nieszawy i po śmierci został zgodnie ze swoją wolą pochowany w swoim rodzinnym mieście.

Czyniąc zadość wnioskowi kolegów i przyjaciół, dowódca MW kontradmirał Jerzy Świrski nadał uroczyście 31 baterii dział na cyplu helskim imię Heliodora Laskowskiego dnia 01.01.1937 roku, uznając w ten sposób zasługi tego wybitnego oficera.