4 stycznia 2022 r. nowym dowódcą Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach imienia kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego został mianowany kmdr Bogdan Tomaszycki. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego szefa jednostki, kmdr. Przemysława Karasia, który został przeniesiony do sztabu 3. FO w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział wnuczka kmdr. Przybyszewskiego Anna Narloch i  dyrektor Helskiego Kompleksu Muzealnego Wojciech Waśkowski.

Nasze Muzeum Obrony Wybrzeża zawsze z radością wita odwiedziny żołnierzy z jednostki w Siemirowicach i jest otwarte na wszelkie formy współpracy.

kmdr Bogdan Tomaszycki i Anna Narloch