4 lutego 2019 r. zmarł w Gdyni, w wieku 103 lat kpt. mar. Aleksander Pawelec - być może ostatni z żyjących obrońców Kępy Oksywskiej.
Aleksander Pawelec pochodzi z Lututowa koło Wielunia. W 1931 r. zamieszkał w Gdyni, gdzie  wraz z rodziną zbudowali dom w Małym Kacku. Po wielu staraniach o znalezienie pracy uzyskał zatrudnienie jako bileter w gdyńskim kinie Morskie Oko a od 1930 r. w kinie  Lido, którego kierownictwo wkrótce objął. Na początku 1939 r. powołany został do służby wojskowej w I Morskim Batalionie Strzelców w Wejherowie, wkrótce przemianowanym na I Morski Pułk Strzelców.
Jako strzelec wyborowy został przydzielony do oddziału zwiadu rowerowego. 4 września 1939 r., podczas zwiadu w Strzepczu na Kaszubach, został ranny w głowę i trafił do szpitala polowego w Gdyni, z którego nazajutrz uciekł, by dołączyć do swojej kompanii. 6 września 1939 r. w czasie obrony Gdyni i Kępy Oksywskiej odegrał ważną rolę w przekazywaniu rozkazów pomiędzy ppłk Pruszkowskim a płk Dąbkiem.

Po śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego Gross-Born trafił na przymusowe roboty. We wrześniu 1940 r. uciekł  i dotarł do Lututowa, gdzie spotkał swoją wysiedloną z Gdyni rodzinę.
Pod pseudonimem "Karol" włączył się w działalność konspiracyjną. Należał do Związku Walki Zbrojnej, a później do Armii Krajowej w gminie Lututów. Od 1943 r. dowodził oddziałami Armii Krajowej gdzie dosłużył się stopnia porucznika.
Po zakończeniu działań wojennych z obawy przed konsekwencjami przynależności do AK, powrócił na wybrzeże i zamieszkał w Gdyni na Wzgórzu św. Maksymiliana, zawsze jednak podkreślając że to Wejherowo jest jego "wojskowym domem".
W 2001 roku został uhonorowany zaszczytnym tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wielokrotnie odznaczany. Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni", przyznany mu przez Radę Miasta Gdyni w 2013 r.
W 2016 roku, w wieku 100 lat został mianowany kapitanem marynarki w stanie spoczynku. W tym samym roku Aleksander Pawelec został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wejherowo. W 2018 r. otrzymał statuetkę Jakuba Wejhera "Za szczególne zasługi dla Wejherowa". Został także ojcem chrzestnym Sztandaru Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Mimo podeszłego wieku zachował do końca  jasność umysłu i od wielu lat uczestniczył w licznych spotkaniach barwnie opowiadając o lądowej obronie Wybrzeża.
Pozostawił po sobie wiele artykułów wspomnieniowo-historycznych i relacji publikowanych w różnych pismach. Swoje wspomnienia wojenne i powojenne zawarł w książkach pt. "Wspomnienia z lat młodości i II Wojny Światowej 1934 - 1945" (Lututów - Wieluń 2006) oraz "Wspomnienia z lat dojrzałości w czasach powojennych 1945-1957" (2015).
Cześć jego pamięci, niech spoczywa w spokoju.
(Fot. pochodzi ze spotkania z kadrą i pracownikami Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w 2015 r.)