Zapraszamy na NOC MUZEÓW
W tym roku   stanowisko ogniowe  B3 baterii "Schleswig-Holstein" zamieni się schron Anhalter Bahnhof  Hochbunker  w Berlinie  1945 roku - jedno z największych skupisk  Berlińczyków chroniących się przed bombami. Zbudowano go z żelazobetonu, miał trzy piętra nad, oraz  dwa pietra pod ziemią, a jego ściany mierzyły trzy i pół metra grubości. Cenną zaletą schronu Anhalter było bezpośrednie połączenie z tunelami kolejki podziemnej U-Bahn.  Warunki w bunkrze były straszliwe, stłoczyło się tu szukając schronienia około 12 tysięcy ludzi. Na głównych skrzyżowaniach obok schronu rozstawiono zapory przeciwczołgowe, przy których miała swoje posterunki żandarmeria polowa. Wyłuskiwała ona dezerterów i niejednokrotnie dokonywała na miejscu ich egzekucji.


Turyści wcielając się w 25 osobowa grupę uciekinierów, wezmą udział w interaktywnej rekonstrukcji, nawiązującej do wydarzeń z 1945 roku, jako cywile szukający schronienia przed ostrzałem i nalotami oraz zbliżającym się frontem.

Prowadzący inscenizację rekonstruktorzy postarają się przekazać uczestnikom dużą dawkę emocji.  Będzie mroczno, ponuro, kładziemy duży nacisk na realizm, któremu towarzyszyć będą sceny walk, efekty dźwiękowe i użycie bezpiecznej pirotechniki.
1. Osoby chcące wziąć udział w inscenizacji, jako widzowie proszone są o pobranie przepustki w kasie muzeum. Będą one kolportowane na bieżąco tuż przed pokazem przez pracowników muzeum. Przepustka będzie uprawniać do wejścia na teren inscenizacji przy stanowisku B3 w określonych godzinach. Na teren inscenizacji najszybciej i najłatwiej będzie można dotrzeć kolejka wąskotorową ruszającą ze stacji 5 min przed inscenizacją. Przy stanowisku B3, zorganizowana 25 osobowa grupa zostanie wprowadzona na teren inscenizacji pod opieką przewodnika. Czas trwania inscenizacji: około 30 min .

2. Uczestników inscenizacji prosimy o ubranie się "na sportowo", obiekt nie jest na co dzień zaadaptowany do zwiedzania, więc nie trudno zmoczyć buty, czy ubrudzić ubranie. Latarki nie są wymagane. Istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania podczas poruszania się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

3. Ze względu na specyfikę obiektu i inscenizacji osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, astmę, panie w ciąży biorą udział w inscenizacji na własną odpowiedzialność. DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO OBIEKTU! Podczas inscenizacji pojawić się mogą brutalne sceny oraz natężenie hałasu może przekroczyć dopuszczalne normy.

4. Osoby pod wpływem alkoholu po zauważeniu tego faktu przez organizatorów nie będą wpuszczane na teren inscenizacji. Prosimy też o niezabieranie szklanych opakowań na teren  inscenizacji.

5. Prosimy o przestrzeganie poleceń organizatorów, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Będziemy poruszali się wąskimi korytarzami w niemal całkowitym mroku.
W inscenizacji będzie też zastosowana pirotechnika, więc przemieszczanie się zgodnie z poleceniami organizatorów będzie miało zasadnicze znaczenie dla Państwa bezpieczeństwa.

Poniżej godziny poszczególnych bloków inscenizacyjnych.
I -17.00
II-17.30
III- 18.00
IV-18.30  
V-19.00
        19.30-20.00 - przerwa techniczna
VI-20.00
VII-20.30
VIII-21.00
IX-21.30
X-22.00